Yleistä terveydestä ja turvallisuudesta

Terveelliset, turvalliset ja liikunnalliset elämäntavat ovat tärkeä osa myös varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa toimitaan kiireettömässä ja keskittymistä edistävässä ympäristössä. Selkeä ja suunnitelmallinen, mutta joustava päivän rakenne luo pohjaa lapsen hyvinvoinnille. Lasten hyvinvointia edistetään kiinnittämällä huomio lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä antamalla mahdollisuus päivän aikana myös rauhoittumiseen ja lepoon sekä tarjoamalla monipuolista, terveellistä ja riittävää ravintoa.

Nollatoleranssi kiusaamisessa

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi varhaiskasvatuksessa. Lapsen omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja hänen omassa arjessaan vahvistetaan turvataitokasvatuksella.

Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei sallita. Kiusaaminen tunnistetaan ja siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Tilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ratkaisuja yhdessä etsien.

Kakkos – ja nelosviestit

Kaksi ja neljävuotiaiden lasten terveystarkastusten osalta neuvola ja varhaiskasvatus tekevät yhteistyötä huoltajien kanssa. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen. Tiedonsiirto tapahtuu aina huoltajien luvalla. Kakkos- ja nelosviestit  kulkevat varhaiskasvatuksesta huoltajien suostumuksella neuvolaan ennen tarkastuksen ajankohtaa ja neuvolan terveiset lähetetään varhaiskasvatukseen samoin huoltajien suostumuksella. Kakkosviestissä kartoitetaan lapsen puheen kehitystä ja nelosviestissä kuvaillaan lapsen taitoja, kuten sosiaalisia, kielellisiä ja motorisia valmiuksia.

Kakkosviesti vanhemmille (linkki)         Nelosviesti vanhemmille (linkki)

Tartuntatauti-info vanhemmille (linkki)