Yksityistiet

Ajankohtaista

Yksityistieavustukset

Yksityistietilaisuuden 28.2.2019 materiaali:

Haja-asutusalueiden osoiteasiat 2019 (.pdf)

Nimistönsuunnittelun periaatteet Kirkkonummella (.pdf)

Yksityistieavustukset ja uusi yksityistielaki (.pdf)

Yleistä

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Eduskunta on hyväksynyt uuden yksityistielain, joka astuu voimaan 1.1.2019. Uuden yksityistielain myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan. Tiekunnat voivat samoin keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai uuden tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen.

Aikaisemmin tiekunnan kokouksen päätöksistä saattoi tehdä oikaisuvaatimuksen kuntaan, jolloin kunnan tielautakunta tai vastaava antoi asiassa päätöksen. Uuden lain astuessa voimaan, tiekunnan kokouksesta tehdään oikaisuvaatimus joko nostamalla kanne tiekuntaa vastaa käräjäoikeudessa tai tieosakas voi vaatia, että tiekunta itse oikaisee tehdyn päätöksen.

Yksityistiet Kirkkonummella

Kirkkonummen kunnassa yksityisteillä on merkittävä rooli. Ne täydentävät kaavateiden sekä valtion maanteiden muodostamaa liikennöintiverkkoa. Osa yksityisteistä johtaa merkittäville virkistys- ja ulkoilualueille, kuten Meikon luonnonsuojelualueelle sekä Linlon ulkoilualueelle. Myös monet muut lähivirkistysalueet ja uimarannat sijaitsevat yksityisteiden varsilla.

Kirkkonummen kunnassa on 2017 alkuvuodesta tiekuntia 270 kpl ja ne ylläpitävät noin 340 km tietä. Alla olevassa kartassa on merkitty yksityistiekunnat.