Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet toimituksessa järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole toimituksessa perustettu, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Kirkkonummen kunnassa yksityisteillä on merkittävä rooli. Ne täydentävät kaavateiden sekä valtion maanteiden muodostamaa liikennöintiverkkoa. Osa yksityisteistä johtaa merkittäville virkistys- ja ulkoilualueille, kuten Meikon luonnonsuojelualueelle sekä Linlon ulkoilualueelle. Myös monet muut lähivirkistysalueet ja uimarannat sijaitsevat yksityisteiden varsilla.

Kirkkonummen kunnassa on 2017 alkuvuodesta tiekuntia 270 kpl ja ne ylläpitävät noin 340 km tietä. Alla olevassa kartassa on merkitty yksityistiekunnat.