Yksityistiet

Ajankohtaista

Yksityistieavustukset

Tiekuntien pankkitilit

Lue lisää:

https://uutiset.taloushallintoliitto.fi/news/tiekuntien-pankkitilit-nyt-liipaisimella-419970

Poikkeustoimien vaikutus tiekuntien toimintaan

Suomen Tieyhdistys ry suosittelee, että vuosikokouksia on syytä siirtää, mutta tiemaksut voidaan silti viedä laskutukseen.

Tieyhdistys suosittelee noudattamaan viranomaisten ohjeita tiekuntien vuosikokousten suhteen. Tiekunnan kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, jos tiekunnan säännöissä niin määrätään tai tiekunnan kokous on niin päättänyt.

Tieyhdistys katsoo tässä tilanteessa olevan järkevää lähettää tiemaksulaskut edellisten yksiköiden mukaisesti ja liittää mukaan lyhyt selostus siitä, että on päädytty poikkeukselliseen ratkaisuun.

Linkki tiedotteeseen:

https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/v/

Yleistä

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Yksityistiet Kirkkonummella

Kirkkonummen kunnassa yksityisteillä on merkittävä rooli. Ne täydentävät kaavateiden sekä valtion maanteiden muodostamaa liikennöintiverkkoa. Osa yksityisteistä johtaa merkittäville virkistys- ja ulkoilualueille, kuten Meikon luonnonsuojelualueelle sekä Linlon ulkoilualueelle. Myös monet muut lähivirkistysalueet ja uimarannat sijaitsevat yksityisteiden varsilla.

Kirkkonummen kunnassa on 2020 alkuvuodesta tiekuntia 266 kpl ja ne ylläpitävät noin 345 km tietä. Alla olevassa kartassa on merkitty yksityistiekunnat.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.