Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUS 2020

Kirkkonummen kunta myöntää vuosittain avustusta kunnan alueella oleville tiekunnille. Vuonna 2020 yksityistieavustuksiin on varattu 200 000 euroa. 

Yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt.

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään 14.8.2020 (määräaikaa on pidennetty) mennessä kunnan kirjaamoon.

Tarkista oman tiekuntasi KTJ-tunnus ja kunnossapitoluokka kunnan karttapalvelusta

Pakolliset liitteet

Rekisteriote (käyttöoikeusyksikköote)

Rekisteriotteen (maksullinen) voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu

tai https://www.maanmittauslaitos.fi/otetilaus-kiinteistot

Rekisteriotteen tilaamista varten tarvittavan tiekunnan kiinteistötietojärjestelmän KTJ-tunnuksen saa kunnan karttapalvelusta tai kysymällä yksityistiet(at)kirkkonummi.fi

Tilityksen tarkistaminen

Yksityistielain mukaan tiekunnan tulee joko tarkastaa tilit kokouksessa tai valita ennakolta kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys. Tilityksen tarkastajat voivat olla maallikoita tai ammattitilintarkastajia.

Jos tilityksentarkastajat ovat ammattitilintarkastajia, he suorittavat tilintarkastuslain mukaisen tarkastuksen ja antavat siitä kertomuksen. Jos tilityksentarkastajat ovat maallikoita, he tarkastavat tilityksen ja antavat siitä vapaamuotoisen selostuksen tiekunnan kokoukselle.

Tilitys voidaan tarkastaa myös kokouksessa. Jos tilitys on tarkastettu kokouksessa, avustushakemuksen liitteenä tulee silloin lähettää kopio allekirjoitetusta kokouspöytäkirjasta.

Tilityksen hyväksyy tiekunnan kokous.

Lomake:

Tilityksentarkastuskertomus (.pdf)

Yksityistieavustusten myöntämisehdot ovat muuttuneet

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden ja kunnossapitoluokan perusteella.

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään normaalisti 60 - 80 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. Liikenneturvallisuushankkeissa avustusprosentti voi olla suurempi.

Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään enintään 25 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta.

Lue lisää:

Yksityisteiden avustusehdot (.pdf)