Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUS 2020

Kirkkonummen kunta myöntää vuosittain avustusta kunnan alueella oleville tiekunnille. Vuonna 2020 yksityistieavustuksiin on varattu 200 000 euroa. Pääosa avustuksista myönnetään tien kunnossapitoon.

Hakuaika alkaa helmikuussa 2020

OHJEITA

Tilinpäätös

Suositellaan, että tiekunnat pitävät kahdenkertaista kirjanpitoa. Tilinpäätöksestä tulee selvitä tiekunnan toiminnan tulos ja varallisuusasema: omaisuus, omat varat ja otetut lainat.

Tilityksen tarkistaminen

Yksityistielain mukaan tiekunnan tulee joko tarkastaa tilit kokouksessa tai valita ennakolta kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys. Tilityksen tarkastajat voivat olla maallikoita tai ammattitilintarkastajia.

Jos tilityksentarkastajat ovat ammattitilintarkastajia, he suorittavat tilintarkastuslain mukaisen tarkastuksen ja antavat siitä kertomuksen. Jos tilityksentarkastajat ovat maallikoita, he tarkastavat tilityksen ja antavat siitä vapaamuotoisen selostuksen tiekunnan kokoukselle.

Tilitys voidaan tarkastaa myös kokouksessa. Jos tilitys on tarkastettu kokouksessa, avustushakemuksen liitteenä tulee silloin lähettää kopio allekirjoitetusta kokouspöytäkirjasta.

Tilityksen hyväksyy tiekunnan kokous.

Lomake:

Tilityksentarkastuskertomus (.pdf)