Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoa, parantamista ja valaistusta varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, ulkopuolisten tien käyttöä ei saa estää avustuksen saantivuonna. Jos tiekunta on saanut avustusta tien perusparantamiseen, ulkopuolisten tien käyttöä ei saa estää 10 vuoteen.

Avustusten saaminen edellyttää, että tien pitoa varten on perustettu tiekunta.

Hakuaika päättyy vuosittain 30.4.