Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUS 2019

Kirkkonummen kunta myöntää vuosittain avustusta kunnan alueella oleville tiekunnille. Vuonna 2019 yksityistieavustuksiin on varattu 250 000 euroa. Pääosa avustuksista myönnetään tien kunnossapitoon.

Hakuaika on päättynyt.

Avustushakemuksen pakolliset liitteet ovat tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus.

Liitteet tulee toimittaa siten, että ne ovat kunnan kirjaamossa viimeistään 30.6.2019.

Avustuspäätös raukeaa, mikäli liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä.

Avustusehdot (.pdf)

OHJEITA

Tilinpäätös

Suositellaan, että tiekunnat pitävät kahdenkertaista kirjanpitoa. Tilinpäätöksestä tulee selvitä tiekunnan toiminnan tulos ja varallisuusasema: omaisuus, omat varat ja otetut lainat.

Tilityksen tarkistaminen

Yksityistielain mukaan tiekunnan tulee joko tarkastaa tilit kokouksessa tai valita ennakolta kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys. Tilityksen tarkastajat voivat olla maallikoita tai ammattitilintarkastajia.

Jos tilityksentarkastajat ovat ammattitilintarkastajia, he suorittavat tilintarkastuslain mukaisen tarkastuksen ja antavat siitä kertomuksen. Jos tilityksentarkastajat ovat maallikoita, he tarkastavat tilityksen ja antavat siitä vapaamuotoisen selostuksen tiekunnan kokoukselle.

Tilitys voidaan tarkastaa myös kokouksessa. Jos tilitys on tarkastettu kokouksessa, avustushakemuksen liitteenä tulee silloin lähettää kopio allekirjoitetusta kokouspöytäkirjasta.

Tilityksen hyväksyy tiekunnan kokous.

Lomake:

Tilityksentarkastuskertomus (.pdf)

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Lisätietoja Väyläviraston internet-sivuilta

Talkootyö

Tiekunnan osakkaiden suorittama talkootyö eli vastikkeetta tehty työ voidaan laskea mukaan kunnossapitokustannuksiin. Talkootyön määrän ja laadun tulee käydä ilmi tiekunnan vuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Talkootyön määrä ja suoritetut työtehtävät voidaan ilmoittaa oheisella lomakkeella:

Talkootyön tuntikirjanpito (.pdf)

Selvitys talkootyöstä liitetään avustushakemuksen liitteeksi.

Liitteiden toimitus

Liitteissä on oltava merkintä ”Yksityistieavustukset” ja vuosi sekä tiekunta, jota hakemus koskee.

Liitteet voi toimittaa seuraavilla tavoilla:

  • Sähköisesti avustushakemuksen liitetiedostoina viimeistään tiistaina 30.4.2019 klo 16.00 TAI
  • Sähköpostilla kunnan kirjaamoon siten, että ne ovat perillä viimeistään sunnuntaina 30.6.2019 23.00 TAI
  • Paperisena kunnan kirjaamoon siten, että ne ovat perillä kirjaamossa viimeistään perjantaina 28.6.2019 klo 12.00.

Liitteiden lähetys tapahtuu aina lähettäjän vastuulla.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoa: yksityistiet(ät)kirkkonummi.fi