Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Hyväksytyt palveluntuottajat

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta
Ilmoituksen liitteet
Näin toimitat ilmoituksen
Ilmoitusten käsittely
Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut
Lisätietoja