Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan toimiiko hoitopaikka palvelusetelillä vai yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää asiakasmaksun. Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön entistä laajemmin, koska palvelusetelillä toimivissa päiväkodeissa on asiakasmaksut määräytyvät samalla tavalla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea

Palveluseteli (1.8.2018 alkaen)

Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön entistä laajemmin. Lapsen huoltajat voivat halutessaan hakea kunnalta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kunnan hyväksymistä yksityistä palvelusetelipäiväkodeista.  Palveluseteli on tulosidonnainen, perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu on korkeintaan kunnallisen maksun suuruinen.

Palvelusetelin kanssa samanaikaisesti ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.

Lisätietoa palvelusetelin hakemisesta löydät täältä.
Tuloselvityslomake

Yksityisen hoidon tuki

Lapsen huoltajat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen ja hakea yksityisen hoidon tukea Kelalta. Tukea maksetaan yksityisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon sekä perheen kotiin palkkaamalle kunnan hyväksymälle työsopimussuhteiselle hoitajalle. Kirkkonummilisää maksetaan sivistyslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti ja Kirkkonummen kunta vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä. Lakisääteistä yksityisen hoidon tukea kuntalisineen haetaan Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 4.12.2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että jokaisella kirkkonummelaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.1.2018 alkaen. Niiden huoltajien, joiden lapsella olisi oikeus lain mukaiseen varhaiskasvatukseen vain 20h/vko, tulee jatkossakin hakea lausunto kunnalta Kelan hakemuksen liitteeksi, mikäli he haluavat lapselle laajennetun varhaiskasvatuksen. Tämä johtuu siitä, että Kela maksaa yksityisen hoidon tukea Varhaiskasvatuslain mukaisesti, eikä niin kuin yksittäinen kunta on päättänyt. Hakemuksessa ei enää kuitenkaan tarvitse eritellä syytä laajempaan varhaiskasvatusoikeuteen.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteella: sari.siekkinen@kirkkonummi.fi (suomenkielinen varhaiskasvatus, perhepäivähoito), mirja.toivonen@kirkkonummi.fi (suomenkielinen varhaiskasvatus, päiväkodit) ja christina.broman@kirkkonummi.fi (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Lisätietoa:

Yksityisen hoidon tuki (Kela)
Yksityisen hoidon tuki Kirkkonummella 1.1.2017 alkaen
Varhaiskasvatusoikeus
Hakemus laajennettuun varhaiskasvatusoikeuteen