Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa ja kunnan valvomaa varhaiskasvatusta. Kirkkonummella toimii suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä yksityisiä päiväkoteja sekä yksi englanninkielinen päiväkoti. Lisäksi Veikkolan Haapajärvellä toimii ruotsinkielinen ryhmäperhepäiväkoti. Yksityistä perhepäivähoitoa on tarjolla vaihtelevasti eri puolilla kuntaa.

  • Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea Kelasta hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea. Kirkkonummilisää maksetaan sivistyslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.
    Lisätietoa:Yksityisen hoidon tuki (KELA)

  • Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä voi käyttää kunnan hyväksymissä palvelusetelipäiväkodeissa. Palvelusetelillä toimiviin päiväkoteihin haetaan hakemalla sekä palveluseteliä kunnalta että hoitopaikkaa yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteli on tulosidonnainen seteli, jonka kunta myöntää perheelle. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 862 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden, esiopetuksessa ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan. Palveluseteliä haetaan kunnan sähköisellä lomakkeella. (Palveluseteli voimassa 1.8.2018 alkaen.)

Muutamissa yksityisissä päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta, joissa toteutetaan kunnan esiopetussuunnitelmaa. Yksityiseen esiopetukseen haetaan kunnan sähköisellä lomakkeella .