Yksinyrittäjien toimintatuki

(ns. yksinyrittäjän koronatuki)

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT 30.9.2020

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien valtionavustuksista astui voimaan 9.4.2020. Hallituksen lisätalousarviosta 250 miljoonaa euroa kohdennetaan yksinyrittäjien tukemiseksi kuntien kautta.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen kotikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Kirkkonummen kunta toteuttaa yksinyrittäjätukihaun sähköisesti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tarvittaessa pyydämme hakemuksen käsittelyä varten lisätietoja sähköpostitse. Saat tiedon päätöksestä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Kirkkonummella on noin 1 500 yksinyrittäjää, joten vältäthän hakemuksen käsittelyn tilaan liittyviä kyselyitä ruuhkautumisen vuoksi!

Kuka voi hakea tukea? Miten yksinyrittäjä määritellään?

Tukea voi hakea yksinyrittäjä, joka toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, on yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Tuen ehdot
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen, ja sitä voi hakea yhden kerran 30.9.2020 saakka.

Tuen päällekkäisyys Business Finlandin ja ELY:jen rahoituksen kanssa
Yrityksille korona-tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Mikäli yksinyrittäjä on saanut korona-tilanteeseen jo tukea ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, yksinyrittäjän toimintatukea ei voida myöntää. Mikäli yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin korona-tilanteeseen tarkoitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti mm. de minimis -säädökset huomioon ottaen.

Mitä kustannuksia korvataan?
Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Miten osoitan yritykseni taloudellisen tilanteen heikentyneen?

 • Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen sekä vuoden 2020 kuukausittaiseen myyntituottojen ja kulujen kehitykseen.
 • Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Miten yritykseni kannattavuutta arvioidaan?

 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Ennen kuin haet – valmistaudu hakemuksen täyttämiseen

 • HUOM. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin TEM:n sivuilla ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen!

 • Selvitä yrityksesi YTJ-rekisterin mukainen kotikunta. Yrityksesi kotikunta ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkuntasi tai kunta, jossa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa. Jos yrityksesi kotikunta on muu kuin Kirkkonummi, et voi hakea tukea meiltä.
 • Selvitä yrityksesi päätoimiala (Tilastokeskuksen toimialaluokitus)
 • Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan ja muut tiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä www.ytj.fi
 • Selvitä yrityksesi de minimis-tuet. De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessäsi on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää, lue lisää de minimis-tuista TEM:n sivuilta
 • Valmistele sähköistä hakemusta varten liitteet (esim. pdf-tiedostona):
  • Tilinpäätös 2019 tai veroilmoitus 2019.
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (vuoden 2020 kuukausittaiset kulut ja myyntituotot).
  • Verohallinnon todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

  • Lisäksi hakemukseen tarvitset lyhyen kirjallisen kuvauksen yrityksesi myyntituottojen muutoksesta 2019 - 2020 (merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän) sekä suunnitelman tuen käytöstä.

 

Hakuohjeet

Kirkkonummen kunnan yksinyrittäjän toimintatuki haetaan sähköisellä verkkolomakkeella. HUOM. Verkkolomake on täytettävä yhdellä kertaa (lomaketta ei voi tallentaa välillä ja jatkaa myöhemmin). Lomaketta voi selailla kirjautumisen jälkeen.

1. Aloita verkkolomakkeen täyttäminen klikkaamalla linkkiä
2. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.
3. Valitse tunnistustapa ja jatka tunnistusta.
4. Tutustu lomakkeeseen ja lomakkeen ohjeisiin sekä ehtoihin (voit selailla lomaketta ennen täyttämistä ja täyttämisen aikana)
5. Aloita lomakkeen täyttäminen
6. Täytä lomake (hakijan perustiedot, toiminnan kuvaus, de minimis-tuet, suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi)
7. Lisää liitteet (tilinpäätös 2019 tai veroilmoitus 2019, vuoden 2020 kuukausittaiset kulut ja myyntituotot, Verohallinnon verovelkatodistus)
8. Klikkaa Lähetä-painiketta ja vahvista lomakkeen tiedot allekirjoittamalla lomake sähköisesti tunnistautumalla
9. Lähetyksen jälkeen näkyy Valmis -ilmoitus (ilmoitus on lähetetty), minkä jälkeen 
10. voit halutessasi tallentaa ja tarkistaa lähettämäsi lomakkeen tiedot klikkaamalla Avaa-painiketta, jolloin ilmestyy pop-up -ikkuna, josta näet hakemuksesi pdf-tiedostona ja voit avata tai tallentaa hakulomakkeesi koneelle.

HUOM. Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että tilinumero ja sähköposti ovat oikein! 

 

Kirkkonummen kunta käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja saat tiedon päätöksestä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Tarvittaessa pyydämme hakemuksen käsittelyä varten lisätietoja sähköpostitse. Kirkkonummella on noin 1 500 yksinyrittäjää, joten vältäthän hakemuksen käsittelyn tilaan liittyviä kyselyitä ruuhkautumisen vuoksi!

 

Lisätietoja
Usein kysytyt kysymykset (TEM)
Ohjeita tuen hakijalle (YritysEspoo) 
BE-studio - Yksinyrittäjien toimintatuki koronavirustilanteessa (Business Espoo)

yritykset@kirkkonummi.fi