YK:n Maailman vesipäivä 22.3.2018

20.03.2018 10:30

Kategoria: Vesihuolto

YK:n Maailman vesipäivän teema 2018 on ”Nature for Water”.

http://worldwaterday.org/

Vesipäivää on vietetty vuodesta 1992. Maaliskuun 22. päivänä vietettävän vesipäivän tarkoitus on muistuttaa meitä puhtaan veden tärkeydestä ja vuosittain vaihtuvalla teemalla tuodaan esille eri näkökulmia puhtaan veden laatuun ja saatavuuteen.
Vuoden 2018 teemana on luonnonmukaiset menetelmät veteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Sään ääri-ilmiöt ovat lisänneet tulvia ja toisaalta kuivuutta. Lisäksi veden laatuongelmista kärsitään eri puolilla maailmaa.
Myös Suomessa valumavesien luonnonmukaiseen hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Taajamissa rakennetun pinnan lisääntyminen, sään ääri-ilmiöt sekä haitallisten aineiden lisääntyminen ovat tuoneet painetta käsitellä hulevesiä jo niiden syntypaikalla. Taajamissa sadevesistä ja lumen sulamisvesistä aiheutuvia ongelmia voidaan hallita muun muassa parantamalla vedenpidätyskykyä luonnonmukaisilla menetelmillä sekä integroimalla hulevesien käsittelyratkaisuja rakenteisiin.
Luonnonmukaiset menetelmät myös puhdistavat hulevesiä ennen kuin ne päätyvät vesistöön. Lisäksi rakennetustakin ympäristöstä löytyy arvokkaita vesistöjä kuten puroja, jotka lisäävät alueen virkistysarvoja ja joiden ekologista tilaa voidaan parantaa käsittelemällä hulevesiä jo ennen kuin ne johdetaan vesistöihin.

 

Vesihuolto