Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojeluyksikkö toimii kunnan keskustassa osoitteessa:

Asematie 3, 2. krs.
 02401 Kirkkonummi
 PL 20, 02401 Kirkkonummi
 Puh. 09 29671 puhelinvaihde
 Faksi 09 8786 053

Sähköposti: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Tapaamiset ajanvarauksella

Ympäristönsuojeluyksikön tehtäviä hoitavat:

Sari Soini
Ympäristöpäällikkö
Puh. 040 1269 678
s-posti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

  • Kunnan ympäristönsuojelun edistäminen, vesiensuojelu ja vesirakennustyöt, pohjavesiasiat, öljysäiliöt, pilaantuneet maat, ympäristö- ja maa-ainesluvat, ympäristönsuojelumääräykset, ympäristön tilan seuranta

Merja Puromies
Ympäristösuunnittelija
Puh. 0400 772 194
s-posti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

  • Ympäristönsuojelun edistäminen kaavoituksessa ja hankesuunnitelmissa, luonnonsuojeluasiat, maasto- ja vesiliikenneasiat, maisematyöluvat rakennuspaikkojen ulkopuolella, vieraslaji-ilmoitukset (mm. jättiputki)

Ville Alho
Ympäristötarkastaja
Puh. 050 350 3905
s-posti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

  • Ympäristöluvat ja niiden valvonta, rekisteröinti-ilmoitukset, meluasiat, jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa, koeluonteinen toiminta

Emmi Ikäheimo
Vs. ympäristötarkastaja
Puh. 0400 611 461
s-posti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

  • Haja-asutusalueiden jätevesiasiat, vesihuollon valvonta, vapautukset vesi- ja viemäriverkostosta, jätehuollon valvonta, hevostallien ympäristönsuojeluasiat

Sari Salminen
Tekninen avustaja
Puh. 040 1269 260

  • Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelemien asioiden käsittelyvaiheet ja tiedot lupapäätöksistä sekä ympäristönsuojelun lupa-asioiden käsittelyvaiheet

Outi Manninen
Ilmastokoordinaattori
Puh. 044-7674 461
s-posti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi