Yhteishaun tulokset selviävät aikaisintaan 17.6.

17.06.2021 11:00

Kategoria: Opetus Nuoriso- ja liikuntapalvelut Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Nuoret

Yhteishaun tulokset toimitetaan toisen asteen opintoihin hakeneille nuorille sähköpostitse aikaisintaan 17.6.2021, jos hakija on antanut sähköpostiosoitteensa yhteishaun yhteydessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka pitää muistaa ottaa vastaan sähköpostissa olevan linkin kautta viimeistään 1.7.2021. Uuteen kouluun pitää myös toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat. Kun oppilas ottaa vastaan saadun opiskelupaikan, pitää hänen myös samalla selvittää itselleen, milloin opinnot alkavat.

Mitä tehdä, jos jää ilman opiskelupaikkaa?

Jos nuori ei saa yhteishaussa opiskelupaikkaa, jatkuu opiskelupaikan etsiminen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes nuori saa oppivelvollisille tarkoitetun opiskelupaikan. Tukena tässä ovat muun muassa koulujen opinto-ohjaajat ja etsivä nuorisotyö.

Oman peruskoulunsa opinto-ohjaajaan voi heti olla yhteydessä, jos huomaa jääneensä ilman opiskelupaikkaa. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät koulujen verkkosivuilta. Opinto-ohjaajat ovat myös aktiivisesti yhteydessä niihin nuoriin, jotka tarvitsevat apua opiskelupaikan löytämisessä. Tämän lisäksi opinto-ohjaajilta lähtee tieto etsivään nuorisotyöhön kaikista niistä oppilaista, joilla ei 18.6.2021 mennessä ole opiskelupaikkaa.

Nuorten huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että oppivelvollinen jatkaa opintoihin hakeutumista ja suorittaa oppivelvollisuuden.

Kesän aikana niillekin nuorille, jotka eivät heti saa opiskelupaikkaa, saattaa avautua opiskelupaikka varapaikalta. Vapaiksi jääneille ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen paikoille haetaan jatkuvassa haussa (ammatillinen perustutkinto, lukiokoulutus, LUVA, VALMA ja TELMA). Jatkuvissa hauissa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista. Ajantasaista tietoa jatkuvista hauista saa suoraan oppilaitoksista. Kymppiluokkien vapaille paikoille haetaan puolestaan lisähaussa.

Jos nuori ei ole aloittanut opintojaan 27.8.2021 mennessä tai nuorella ei ole opiskelupaikkaa, siirtyy ohjaus ja valvontavastuu perusopetuksen opinto-ohjaajalta oppilaan asuinkunnalle, ja asuinkunta osoittaa oppilaalle opiskelupaikan.

Miten etsivä nuoristyö voi auttaa?

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15-28 -vuotiaille kirkkonummelaisille nuorille. Nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta, jonka tavoitteena on auttaa häntä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin. Ohjaus on nuorille vapaaehtoista ja perustuu hänen omiin toiveisiinsa ja tavoitteisiinsa. Ohjaajia voi tavata yhdessä sovitussa paikassa ja tarvittaessa ohjaajat myös liikkuvat nuorten luo. Tietoa etsivästä nuorisotyöstä. 

Muut neuvoja antavat tahot ovat mm.

Kirkkonummen majakkalogo