Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tehtävät

Tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita  kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta  suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Yhteiset palvelut tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talouspalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita. Yhteisten palvelujen viranhaltijat ovat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisia. Yhteisiä palveluja johtaa hallintojohtaja.

Hallintosääntö §51 pdf

Henkilöstökertomus 2021 pdf 

Yhteisten palvelujen yhteystiedot

Kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen puh. 050 414 0754
Johdon assistentti Gunnel Ekström puh. 040 758 3646
Hallintojohtaja Jaana Suihkonen puh. 040 702 0138
Kunnanlakimies Hannu Sorvari puh. 050 414 0411
Vt. henkilöstöjohtaja Teija Parkkonen puh. 040 126 9513
Talousjohtaja Esa Lindell puh. 050 413 7461
Tietohallintojohtaja Lea Blomberg puh. 050 588 0661
Elinvoimapäällikkö Susanna Hyvärinen puh. 050 414 0592
Työsuojelupäällikkö Sonja Kotakallio puh. 040 126 9536 
Viestintäpäällikkö Rami Niittysalo puh. 050 350 3842

Kunnantalon palvelupiste
palvelupiste@kirkkonummi.fi
puh. 09 2967 2220
Kirjaamo
kirjaamo@kirkkonummi.fi
puh. 040 836 7769
Arkisto
arkisto@kirkkonummi.fi
puh. 040 536 1592
Kunnan viestintä
viestinta@kirkkonummi.fi
Kuntakehitys
kuntakehitys@kirkkonummi.fi
Työllistäminen
tyollisyys@kirkkonummi.fi
puh. 040 126 9860
Elinkeinotoimen yksikkö
yritykset@kirkkonummi.fi
Kuntamarkkinointi
markkinointi@kirkkonummi.fi

Kunnan matkailu
visit@kirkkonummi.fi