Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen tehtävät

Tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita  kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta  suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Yhteiset palvelut tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talouspalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita. Yhteisten palvelujen viranhaltijat ovat kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisia. Yhtisiä palveluja johtaa hallintojohtaja.

Hallintosääntö §51

Organisaatiokaavio 2019

Henkilöstökertomus 2020

Henkilöstökertomus 2019 (pdf)

Henkilöstökertomus 2018

Henkilöstökertomus 2017

Henkilöstökertomus 2016

Yhteisten palvelujen yhteystiedot

Kaikkien henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio puh. 040 821 8528
Johdon assistentti Gunnel Ekström puh. 040 758 3646
Vt. hallintojohtaja Hannu Sorvari puh. 050 4140411
Talousjohtaja Esa Lindell puh. 050 413 7461
Tietohallintojohtaja Lea Blomberg puh. 050 588 0661
Kuntakehityspäällikkö Susanna Hyvärinen puh. 050 414 0592
Turvallisuuspäällikkö Kasperi Launis puh. 040 126 9536
Viestintäpäällikkö Rami Niittysalo puh. 050 350 3842

Kunnantalon palvelupiste
palvelupiste@kirkkonummi.fi
puh. 09 2967 2220
Kirjaamo
kirjaamo@kirkkonummi.fi
puh. 040 836 7769
Arkisto
arkisto@kirkkonummi.fi
puh. 040 536 1592
Kunnan viestintä
viestinta@kirkkonummi.fi
Kuntakehitys
kuntakehitys@kirkkonummi.fi
Työllistäminen
tyollisyys@kirkkonummi.fi
puh. 040 126 9860
Elinkeinotoimen yksikkö
yritykset@kirkkonummi.fi
Kuntamarkkinointi
markkinointi@kirkkonummi.fi

Kunnan matkailu
visit@kirkkonummi.fi