Yhdessä kotouttaen – ideoita kuntien kotouttamistyöhön

13.11.2019 14:00

Kategoria: Perusturva Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Yhteinen kuntamme -hanke on Kirkkonummella ja Kauniaisissa vuodesta 2017 alkaen toiminut kotouttamisen kehittämishanke. Hankkeessa on Kirkkonummella ja Kauniaisissa toteutettujen hanketoimintojen ja käytännön työssä koetun ja havaitun pohjalta kirjoitettu erityisesti alle 50 000 asukkaan kunnille ideakirja kotouttamisen kokonaisuuden järjestämiseen. Ideakirjassa huomioidaan erityisesti kunnassa tehtävä kotouttamistyö ja sitä tukeva kolmannen sektorin toiminta.

Julkaisussa huomioimme jokaisen kunnan paikallispiirteet ja erilaiset rakenteet kotouttamisen kokonaisuuden järjestämisessä. Tästä johtuen emme korosta kummankaan hankepaikkakunnan toimintoja tarkasti, vaan julkaisun tarkoitus on toimia apuna kokonaisuuden järjestämiseen paikalliset olosuhteet huomioiden. Toivomme julkaisun avaavan usein vaikeasti hahmotettavan kotouttamisen kokonaisuutta kunnassa eri näkökulmia tarkastellen sekä antavan uusia näkemyksiä ja työkaluja paikallisella tasolla tehtävään kotoutumista edistävään työhön.

Yksilön kotoutumisen edistämiseen ja uudella asuinpaikkakunnalla viihtymiseen vaikuttavat lakisääteisten palveluiden ja työllistymiseen liittyvien kysymysten ohella myös vapaa-ajan toiminta ja asuinpaikkakunnalla syntyvät sosiaaliset verkostot. Nämä asiat ovat esillä myös hankkeen julkaisussa. On hyvä muistaa maahan muuttaneen kotoutujan olevan ensisijaisesti kunnan asukas, kuntalainen.

Hankkeen keskiössä on ollut kotouttamiseen ja sen tukemiseen liittyvän verkoston vahvistaminen sekä yhteistyökäytänteiden kehittäminen eri toimijoiden kesken. Ansiokkaasti syntyneen ja vahvistuneen yhteistyön toivotaan jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen molemmilla hankepaikkakunnilla. Hanke päättyy tammikuussa 2020.

Yhteinen kuntamme -hanketta on rahoittanut Euroopan Unionin Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.  

Yhdessä kotouttaen -julkaisu on saatavilla suomeksi

""    ""

kotoutus