Winellska skolanin oppilaat kulttuuriperintö-projektissa

11.09.2018 12:31

Kategoria: Opetus Nuoret

Winellska skolanin luokka 8E osallistuu lukuvuoden aikana Heritage Hubs -projektiin. Hanketta koordinoi Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, ja se on osa Euroopan Unionin Kulttuuriperinnön teemavuotta. Hankkeesen on valittu 11–15-vuotiaita oppilaita Suomesta, Serbiasta ja Espanjasta. Luokat valitsevat itselleen tärkeän kulttuuriperinnön ja paneutuvat siihen.

Oppilaat Sofia Malmström, Ingrid Lindeberg, Richard Ramstedt ja Rinja Palm kertovat, että he päätyivät tekemään oman projektinsa Stafettkarnevalenista, joka on ruotsinkielisten koulujen viestijuoksutapahtuma. Stafettkarnevalen on iso tapahtuma, jolla on pitkät perinteet ja on myös ainutlaatuinen suomenruotsalainen tapahtuma. Tämän lisäksi Winellska skolan on pärjännyt hyvin Stafettkarnevalenissa ja se on suuri panostus koulussa keväisin.

Stafettkarnevalen 2018 masstafett

Torstaina koulu sai vieraakseen Leena Marsion Museovirastosta. Hän kertoi siitä, mitä kulttuuriperintö on, ja oppilaat ja opettajat saivat myös mitä asioita suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta kulttuuriperinnöstä löytyy. Keskusteluissa nousi esille mm. karjalan piirakat, ruisleipä, juhannussalko ja lumileikit.

Oppilaat tulevat työstämään projektiaan koulun ilmiöviikon aikana. Tarkoituksena on, että oppilaat tuottavat sekä digitaalisen (esim. video) ja kirjallisen esityksen Stafettkarnevalenista.

Oppilaat keräävät tietoa ja tekevät oman esityksensä syksyn aikana. Kevään aikana he tutustuvat kulttuuriperintöön, jonka joko serbialaisen tai espanjalaisen koulun oppilaat ovat esitelleet ja pohtivat miten kulttuuriperintö muovaantuisi Suomen oloihin. Kevään aikana oppilaat käyvät myös tutustumassa kumppanikouluunsa, ja saavat nähdä miltä oma kulttuuriperintö näyttää toteutettuna toisessa maassa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökasvatuksen menetelmiä ja työkaluja siten, että ne entistä paremmin tukevat lasten ja nuorten osaamista ja osallisuutta kulttuuriperinnössä sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Työpaja kulttuuriperinnöstä