West Express Oy:n ympäristölupahakemus: Maankaatopaikka soranottoalueelle Ristinummentie 121, Kirkkonummi

13.05.2022 09:00

Kategoria: Kuulutukset

Maankaatopaikan ympäristölupahakemus 

West Express Oy hakee ympäristölupaa pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-452-2-797 ja 257-452-2-379, Ristinummentie 121. Hakijan samankaltainen ympäristölupahakemus hylättiin Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 26.10.2021 § 166. Uudella hakemuksella haetaan lupaa kuudeksi vuodeksi lainvoimaiseksi tulosta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.5.-20.6.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava . Tämä kuulutus on julkaistu 13.5.2022 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 20.6.2022 mennessä osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 11.5.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liitteet:

 Liite: Ympäristölupahakemus, West Express 5.4.2022
 Liite: Ei julkaistavat asiakirjat, West Express
 Liite 1: Ympäristölupahakemus, West Express, kartta, sijainti
 Liite 4: Ympäristölupahakemus, West Express, täyttö, lopputilanne
 Liite 4: Ympäristölupahakemus, West Express, täyttö, nykytilanne
 Liite 4: Ympäristölupahakemus, West Express, täyttöpinta, leikkaukset
 Liite 5: Ympäristölupahakemus, West Express, kaivot alueen ympäristössä
 Liite 5: Ympäristölupahakemus, West Express, kaivot vesipinnat
 Liite 6: Ympäristölupahakemus, West Express, tarkkailusuunnitelma 23.3.2022
 Liite 7: Ympäristölupahakemus, West Express, poistettu savimaa 2014
 Liite 8: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperätutkimus 2014
 Liite 8: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperätutkimus 2014, liite, tutkimustodistus
 Liite 9: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperä- ja vesitutkimus 12.7.2015, 25.10.2015
 Liite 9: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperä- ja vesitutkimus 12.7.2015, tutkimustodistus, maa
 Liite 9: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperä- ja vesitutkimus 12.7.2015, tutkimustodistus, vesi
 Liite 10: Ympäristölupahakemus, West Express, maaperätutkimus 25.10.2015, täydennys
 Liite 11: Ympäristölupahakemus, West Express, melumallinnus, maankaatopaikka, Kirkkonummi 16.12.2020
 Liite 12: Ympäristölupahakemus, West Express,  tärinämallinnus