Voit antaa palautetta lastensuojelusta

Jos asiakas tai hänen huoltajansa eivät ole tyytyväisiä lastensuojelun työskentelyyn, he voivat ottaa yhteyttä työntekijään tai tämän esimieheen. Jos ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, asiakas voi tehdä suullisen tai kirjallisen muistutuksen sosiaalityön päällikölle. Tämän jälkeen asiakas voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon.  

Asiakas voi myös ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jonka tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja neuvoa ja ohjata asiakasta hänen oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.