Voimassaolevat kaavat ja rakennuskiellot

Kirkkonummen kunnan alueella voimassa olevat yleis-, osayleis-, asema- ja ranta-asemakaavat rakennustapaohjeineen on haettavissa ja tulostettavissa kunnan karttapalvelusta. (karttaa klikkaamalla saat auki kaavakartan ja -määräykset)


Rakennuskiellot kartalla (pdf)

Viralliset kaavaotteet tilataan tontti- ja paikkatietopalveluista tilauslomakkeella.