Virtuaaliluokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Nissnikun koulun virtuaaliluokka viestinnällisesti suuntautuneille oppilaille

Tieto- ja viestintätekniikka on mahdollistanut avoimen oppimisympäristön, jossa koulu ei ole ainoa oppimisympäristö eikä oppiminen ole välttämättä sidoksissa luokkahuoneisiin. Nissnikun koulussa on vuodesta 1994 lähtien toiminut virtuaaliluokkia, joiden opetuksessa sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa.

7. luokalta alkavalle virtuaaliluokalle otetaan 24 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli hakijoita on vähintään 18. Virtuaaliluokalle otetaan Kirkkonummen kunnassa vakituisesti asuvia oppilaita. Ulkokuntalainen oppilas voidaan ottaa luokalle ainoastaan silloin, jos oppilaspaikkoja jää vapaaksi.

Toimintaohjeet

Virtuaaliluokan oppilaat valitaan kolmiosaisen hakemuksen perusteella, joka koostuu seuraavista osioista:


A) Oppilaan oma hakemus

Oppilas kirjoittaa pääsykoepäivänä pääsykokeen yhteydessä vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan virtuaaliluokalle.


Oppilaan kirjallisen hakemuksen arviointikriteerit:
1. Kiinnostus virtuaaliluokalle: perustelut omasta sopivuudesta virtuaaliluokalle
2. Hakemuksen yleisvaikutelma: tekstin sujuvuus, ulkoasu, perustelujen kattavuus ja monipuolisuus
3. Hyvä opiskelumotivaatio
4. Vastuu opiskelusta
5. Pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus opiskelussa tai harrastuksissa
6. Hyvät ryhmätyötaidot
7. Kiinnostus esitelmiin ja projekteihin
8. Hyvät tietotekniset taidot
Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 50 %.


B) Opiskelutavat ja -taidot

Oppilaat täyttävät pääsykoetilaisuudessa opiskelutapoja ja -taitoja kartoittavan lomakkeen, jonka osion painoarvo kokonaispistemäärästä 30 %.


C) Luokanopettajan lausunto

Luokanopettaja arvioi oppilasta asteikolla kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja välttävä. Luokanopettajan lausunnossa arvioidaan seuraavia kriteereitä:
1. Opiskelumotivaatio
2. Opiskelumenestys
3. Vastuullisuus
4. Pitkäjänteisyys
5. Ryhmätyötaidot
6. Viestintä- ja ilmaisutaidot
7. Tietotekniset taidot
Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 20 %.


Mikäli useampi saa saman alimman valintaan oikeuttavan pistemäärän,
suoritetaan arvonta.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetusryhmät / musiikkiluokat, opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / painotettu opetus