Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot haittaavat talvikunnossapitoa

30.11.2022 08:59

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Talven aurauskausi on alkanut joten kunnossapitopalvelut pyytää autoilijoita pysäköimään autonsa niin, ettei niistä aiheudu haittaa, viivästystä tai vaaraa katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidolle.

Ajoneuvon kuljettaja on aina velvollinen tarkistamaan pysäköinnistä määräävät liikennemerkit sekä informaatiokyltit pysäköidessään.

Autoaan pysäköivän kannattaa olla tarkkana!

 

 

Auto hukassa ?

Mikäli katuosuudelle on asetettu siirtokehotusmerkki, sitä kannattaa noudattaa.
Muutoin auton omistaja tai haltija joutuu pulittamaan auton siirrosta siirtomaksun.

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla.

Siirtokehotuksella merkitylle katuosuudelle ei kannata pysäköidä autoa siirtokehotuskyltissä ilmoitettuna aikana!

Ajoneuvo voidaan lähisiirtää lähimpään kyseiseen tarkoitukseen sopivaan paikkaan tai lähimmälle mahdolliselle pysäköintialueelle, jos se haittaa kadulla tehtävää kunnossapitotyötä.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija.

Lisätiedot:

Katujen kunnossapito:
https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

Laki ajoneuvojen siirtämisestä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191508

kunnossapito@kirkkonummi.fi

siirtokehotus