Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Niistä poistetaan sellaiset asiakohdat, jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä.