Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kolemn kuukauden ajan. Niistä poistetaan sellaiset asiakohdat, jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä. 

Viranhaltijapäätökset 6.5.2019 alkaen