Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kolmen kuukauden ajan. Niistä poistetaan sellaiset asiakohdat, jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä. 

Kunnan viranhaltijapäätökset