Viheralueiden hoito

Kunnossapitopalvelut hallinnoi kunnan yleisiä viheralueita, liikennevihreitä, leikkipaikkoja, puistoja, matonpesupaikkoja ja metsiä. Yksikkö vastaa niiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Viheralueiden hoito perustuu yleisesti käytössä olevaan viheralueiden hoitoluokitukseen. Alla luetellut hoitoluokat kuvaavat viheralueiden yleisilmettä, käyttöä ja niiden laatutasoa.

A Rakennetut viheralueet

 • A1 Edustusviheralueet
  • Tärkeiden julkisten rakennuksien pihoja, keskeisiä puistoja, aukioita tai niiden osia.
 • A2 Käyttöviheralueet
  • Puistoja, aukioita, leikkipuistoja, liikenneviheralueita keskusta alueella, pihoja ja sekä liikuntaan ja toimintaan tarkoitettuja viheralueita.
 • A3 Käyttö- ja suojaviheralueet
  • Yleensä laajoja rakennetun ja luonnonympäristön välimaastoon sijoittuvia puistoja, luonnonmukaisemmin hoidettavia piha-alueita, liikunta- ja katuviheralueita ydinkeskustan ulkopuolella.

B Avoimet viheralueet

 • B1 Maisemapelto
  • Muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla viljellään maisemakasveja.
 • B2 Käyttöniitty
  • Avoimia tai puoliavoimia yleensä koko pinta-alaltaan käyettävissä olevia niittyjä.
 • B3 Maisemaniitty ja laidunalue
  • Maisemaniityt ovat avoimia tai puoliavoimia niittyjä, joissa kulku on ohjattu esimerkiksi polulle. Laidunalueet ovat niittyjä, jotka hoidetaan laiduntamalla.
 • B4 Avoin alue ja näkymä
  • Alueita, joita ylläpidetään avoimina näkymien säilyttämiseksi tai esimerkiksi alueella olevan teknisen verkoston ylläpitämiseksi (sähkölinjat).
 • B5 Arvoniitty
  • Kulttuuriperinteen, maisemien tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä niittyjä.


Viheralueilla olevien polkujen, teiden ja sorakäytävien kunnossapidossa noudatetaan päällystettyjen alueiden hoitoluokitusta.
Sidottuja päällysteitä ovat asfalttialueet sekä kivi- ja betonipäällysteet.
Sitomattomia päällysteitä ovat sora-, sepeli-, kivituhka- ja murskepinnat.
 
Päällystetyillä alueilla on siis eri hoitoluokitus, kuin viheralueilla.

Hoitoluokat kartalla

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.