Viestintä

Kunta pyrkii avoimuuteen ja kuntalaislähtöisyyteen kaikessa viestinnässään. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytykset läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnan eri viestintäkanavien toiminnoista ja kehittämisestä vastaa hallintojohtaja. Kuntalaisviestintää pyritään kehittämään kaksisuuntaiseksi toiminnan työkaluksi, jolla parannetaan asukastyytyväisyyttä ja kunnan kilpailukykyä.

Palvelualueiden johtajat vastaavat kukin oman toimialansa viestinnästä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Yhteiset palvelut

  • Hannu Sorvari, vt. hallintojohtaja, puh. 050 414 0411
  • Rami Niittysalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 350 3842
  • Tarja Harhila, tiedotussihteeri, puh. 040 126 9100
  • Susanna Järvenpää, elinkeino- ja markkinointikoordinaattori, puh. 050 414 3524

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, yhdyskuntatekniikan palvelualuejohtaja, puh. 050 414 0754

Perusturvan palvelualue

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, perusturvan palvelualuejohtaja,
    puh. 040 504 5224

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

  • Eeva-Kaisa Ikonen, sivistysjohtaja, sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualuejohtaja  puh. 040 528 4959
  • Liisa Sarvimäki-Paananen, suunnittelu- ja tiedotuskoordinaattori, puh. 040 126 9851

Lisätietoja kunnan viestinnästä sekä tiedotteet: viestinta@kirkkonummi.fi
Yhteydenotot kuntamarkkinointiin liittyvissä asioissa: markkinointi@kirkkonummi.fi

Hallintosääntö 6 § Kunnan viestintä

Tiedotteet ja kuulutukset

Uutiset
Kuulutukset

Kuvat ja videot

Youtube (valtuuston kokoukset)
Youtube

Sosiaalinen media

Facebook:

Kirkkonummen kunta - Kyrkslätts kommun
Kirkkonummen kuntatekniikkapalvelut
Visit Kirkkonummi (facebook)
YritysKirkkonummi (facebook)
Kirkkonummen kuntalähettiläät

Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen yhteinen sivu

Kirkkonummen uimahalli - Kyrkslätts simhall

Kirkkonummen kulttuuripalvelut

Kulttuurikirkkonummi-ryhmä

Ragvaldsin museoalue

Kirkkonummen kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut
Kirkkonummen jälkihuollon sosiaaliohjaaja
Kirkkonummen tukiperhetoiminta


Kirkkonummen kirjasto / Kyrkslätts bibliotek

Kirkkonummen kansalaisopisto Medborgarinstitutet i Kyrkslätt
Kirkkonummen Musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut
Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola

Kannonkolon asukaspuisto / Invånarparken Stubboet
Piennarpihan asukaspuisto / Släntgårdens invånarpark
Asukaspuisto Veikonvintti / Invånarparken Veikkosvinden

Nissnikun koulu
Kartanonrannan koulu (+blogi)
Kyrkslätts gymnasium
Winellska skolan

Porkkala 60+ Porkala
Kasvitarhan ystävät Ragvaldsissa - Trädgårdens vänner i Ragvalds
Pienikin kertoo paljon - även små ting har mycket att berätta
Kirkkonummi-päivät / Kyrkslättsdagarna
Eerikinpolku - Eriksstigen

Toimari Kirkkonummi (Työllistymisyksikkö)

Päiväkeskus Ankkuri

Twitter:

Kirkkonummen kunta

YritysKirkkonummi (twitter)
Kuntalähettiläät
KirkkonummenKirjasto
Visit Kirkkonummi (twitter)
nuvakirkkonummi (Nuorisovaltuuston twitter)
Kultsi (Kulttuuripalvelut)

Instagram:

kirkkonummenkirjasto
visitkirkkonummi
veikkolankoulu
kirkkonummenkuvataidekoulu
kirkkonummenkuntalähettiläät
kirkkonumminuorisopalvelut
kirkkonummen_kansalaisopisto
nuvakirkkonummi (Nuorisovaltuuston instagram)
masalannuokka
laajakallionnuokka
gesterbynnuokka
veikkolannuokka
kantvikinnuokka
raittiussihteeri
r
affu.of.knummi
kulttuurikirkkonummi

Lähetä postia:

viestinta@kirkkonummi.fi
markkinointi@kirkkonummi.fi

""