Viestintä

Kunta pyrkii avoimuuteen ja kuntalaislähtöisyyteen kaikessa viestinnässään. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytykset läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa viestinnästä.

Kunnan eri viestintäkanavien toiminnoista ja kehittämisestä vastaa kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso. Kuntalaisviestintää pyritään kehittämään kaksisuuntaiseksi toiminnan työkaluksi, jolla parannetaan asukastyytyväisyyttä ja kunnan kilpailukykyä.

Lisätietoja kunnan viestinnästä ja tiedotteet: viestinta@kirkkonummi.fi

Hallintosääntö 6 § Kunnan viestintä

Tiedotteet ja kuulutukset

Uutiset
Kuulutukset

Kuvat ja videot

Youtube

Sosiaalinen media

Facebook:

Kirkkonummen kunta - Kyrkslätts kommun
Kirkkonummen kuntatekniikkapalvelut
Visit Kirkkonummi
Kirkkonummen kuntalähettiläät

Kirkkonummen liikuntapalvelut - Kyrkslätts idrottstjänster
Kirkkonummen uimahalli - Kyrkslätts simhall

Kirkkonummen kunnan nuorisopalvelut
Kirkkonummen jälkihuollon sosiaaliohjaaja
Kirkkonummen tukiperhetoiminta

Ragvaldsin museoalue

Kirkkonummen kirjasto / Kyrkslätts bibliotek

Kirkkonummen kansalaisopisto Medborgarinstitutet i Kyrkslätt
Kirkkonummen Musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut
Kirkkonummen kuvataidekoulu - Kyrkslätts bildkonstskola

Kannonkolon asukaspuisto / Invånarparken Stubboet
Piennarpihan asukaspuisto / Släntgårdens invånarpark
Asukaspuisto Veikonvintti / Invånarparken Veikkosvinden

Nissnikun koulu
Kartanonrannan koulu (+blogi)
Kyrkslätts gymnasium
Winellska skolan

Toimari Kirkkonummi (Kuntouttava työtoiminta)

Päiväkeskus Ankkuri

Twitter:

Kuntalähettiläät
KirkkonummenKirjasto
Visit Kirkkonummi
nuvakirkkonummi (Nuorisovaltuusto)
Kultsi (Kulttuuripalvelut)

Instagram:

kirkkonummenkirjasto
visitkirkkonummi
veikkolankoulu
kirkkonummenkuvataidekoulu
kirkkonummenkuntalähettiläät
kirkkonumminuorisopalvelut
kirkkonummen_kansalaisopisto
nuvakirkkonummi (Nuorisovaltuusto)

Kunnan viestintäyksikkö:

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso
Tiedotussihteeri Tarja Harhila
Palvelusihteeri Susanna Järvenpää

viestinta@kirkkonummi.fi

Tutustu Kirkkonummen Kuntalähettiläisiin!