Viestintä

Kunta pyrkii avoimuuteen ja kuntalaislähtöisyyteen kaikessa viestinnässään. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen.

Viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytykset läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimialajohtajat vastaavat kukin oman toimialansa viestinnästä.

Kunnan eri viestintäkanavien toiminnoista ja kehittämisestä vastaa kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso. Kuntalaisviestintää pyritään kehittämään kaksisuuntaiseksi toiminnan työkaluksi, jolla parannetaan asukastyytyväisyyttä ja kunnan kilpailukykyä.

Lisätietoja kunnan viestinnästä ja tiedotteet: viestinta@kirkkonummi.fi

Hallintosääntö 6 § Kunnan viestintä

 

 

Kunnan viestintäyksikkö:

Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso
Tiedotussihteeri Tarja Harhila
Palvelusihteeri Susanna Järvenpää

viestinta@kirkkonummi.fi

Tutustu Kirkkonummen Kuntalähettiläisiin!