Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutukseen valittaessa otetaan huomioon kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys. Kuntoutusta järjestetään laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai fysikaalisena hoitojaksona kotona tai fysikaalisessa hoitolaitoksessa.

Sotainvalidien ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palveluiden kuntoutusta haetaan valtiokonttorin kautta, lisätietoja www.valtiokonttori.fi.

Lisätietoja kuntamme järjestämästä rintamaveteraanikuntoutuksesta saa yhteyshenkilöltä. Haettaessa laitoskuntoutusta kuntoutustarpeesta tarvitaan B-lääkärinlausunto, jonka saa esim. omalääkäriltä. Kuntoutukseen liittyvä lääkärintodistus ja terveyskeskuskäynti ovat rintamaveteraaneille maksuttomia.

Yhteyshenkilö

Katja Kuula
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
p. 050-342 3866