Veteraanien palvelut

Kirkkonummen kunnan järjestämiä veteraanien palveluja voivat käyttää ne sotaveteraanit, joiden kotipaikka on Kirkkonummi ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus.

Kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Valtiokonttori jakaa määrärahat erikseen kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden määrärahoihin.