Vesitorninmäen itäosan rakentaminen alkaa

27.09.2022 14:38

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Rakennustyö käsittää Vesitorninrinne nimisen kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylät, puistoraitit, liittymäjärjestelyt Vanhan Rantatien kohdalla sekä vesihuoltoa. Alueella joudutaan tekemään louhintaa. Rakennustyön on määrä valmistua syksyllä 2023.

Työt alkavat 3.10.2022 puiden kaadoilla sekä raitin 11 rakentamisella.

Kohteen urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab, toimisto@hagelberg.fi.

Pahoittelemme työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoa urakasta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 

Vesitorninmäki, itäosa