Vesilain mukainen päätös, Sähkökaapelin asentaminen mereen Porkkalan merivartioasemalta, Caruna Espoo Oy

01.07.2019 15:12

Kategoria: Kuulutukset

Vesilain mukainen päätös
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 278/2019 myöntänyt hakijalle luvan. 
 
Hakija: Caruna Espoo Oy
 
Asia: Sähkökaapelin   asentaminen   mereen   Porkkalan   merivartioasemalta Högholmenin saarelle, Kirkkonummi
 
Päätös  on  nähtävillä  valitusajan  28.6.–29.7.2019  Kirkkonummen  kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2). Päätös on lisäksi luettavissa
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.Valitusaika päättyy 29.7.2019.
 
Valitus  on  osoitettava  ja  toimitettava  Vaasan  hallinto-oikeudelle  (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.
 
Tässä  päätöksessä  tarkoitetulla  hankkeella  saattaa  olla  vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla: 
 
RN:o                                  Nimi
257-470-876-17                 Rysshamnin vesialue
257-470-876-1                   Vattenområde
 
Lisätietoja antaa              Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi