Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.11.2018

08.11.2018 15:44

Kategoria: Kuulutukset

Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.11.2018

 

Valitus vesitalousasiassa

Vaasan hallinto-oikeus on 7.11.2018 antanut päätöksen 18/0269/2 valitukseen vesitalousasiassa.

Aluehallintoviraston päätös, johon on haettu muutosta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 12.4.2018 Nro 53/2018/2
Dnro ESAVI/9101/2017.

 

Luvan hakija: Nord Stream 2 AG

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nord Stream 2 AG:lle luvan kahden maakaasuputken sijoittamiseen meren pohjaan ja niiden käyttöön Suomen talousvyöhykkeellä 19.9.2017 päivätyn hakemuksen ja myöhemmin toimitettujen täydennysten mukaisesti.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki valituksia.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ilmoittaminen

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on yleisesti nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla, Ervastintie 2, 02400  Kirkkonummi.

 

Muutoksenhaku

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta viimeistään 7.12.2018, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.