Vesikatkos Masalan alueella 25.11.2021

22.11.2021 17:17

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen vesihuoltolaitos saneeraa vesijohtoverkostoa. Työ edellyttää vedenjakelun katkaisua. Vesijohtoverkoston saneerauksella parannetaan verkoston toimivuutta.

Vedenjakelu katkaistaan karttaan merkityiltä alueilta Masalan alueelta torstaina 25.11. klo 9.30 - 21.30, mutta työn aikana voi tulla esille tilanteita, jolloin katkosaluetta joudutaan laajentamaan.

Kiinteistöjä, joita katkos koskee, tiedotetaan erikseen.

Asukkaita pyydetään varaamaan riittävästi käyttövettä katkoksen ajaksi astioihin. Viemäriä voi käyttää normaalisti. Muutokset vedenpumppauksessa työn aikana voivat aiheuttaa paineenvaihteluita myös muualla verkostossa.

Väliaikainen vedenjakelupiste järjestetään Piilukonkujan ja Masalantien risteykseen.

Työn aiheuttamat virtaamavaihtelut saattavat sekoittaa vettä myös muualla Masalan alueella vesijohtoverkostossa ja tämän johdosta käyttövedessä voi esiintyä sameutta tai sakkaisuutta. Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä, kunnes sameus tai sakka poistuu.

Vesihuoltolaitos pahoittelee töiden aiheuttamia häiriöitä.

Vedenjakelun huoltokatkos kartalla (pdf)
 

Lisätietoja

virka-aikana: verkostopäällikkö Eero Lehmusvaara, puh. 040 126 9847
vesihuoltolaitoksen päivystysnumero puh. 09 2967 2275
vesihuollon tilannekartta https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi
 

Majakka