Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuollon toiminta-alueita nähtävillä

Kirkkonummen kunnalle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma.  Suunnitelma ohjaa vesihuollon kehittymistä vuosina 2020–2025.

Suunnittelutyön yhteydessä on laadittu ehdotukset Kirkkonummen Veden vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueen päivityksestä sekä Kylmälän vesiosuuskunnan vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueesta. Vesihuollon toiminta-alueella kiinteistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä keskitettyyn vesihuoltoon. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin vesihuoltolain 10 §:ssä säädetyin edellytyksin. (Finlex, vesihuoltolaki)

Vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden merkityksestä on kerrottu tarkemmin oheisessa tiedotteessa.

Toiminta-aluerajauksia voi tarkastella alla olevalta kartalta kiinteistön tarkkuudella. Tarkenna lähemmäs, niin näet kiinteistörajat. Kartalla on myös esitetty taajama-alueet. Värien selitykset näet avaamalla valikon. (linkki isoon karttaan)

 

Lainvoimaiset vesihuollon toiminta-alueet ovat nähtävillä kunnan karttapalvelussa.

Yhteystiedot: ks. Kuulutus