Vesien tila ja kunnostus kiinnosti

30.08.2019 13:32

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Vesi-ilta Kirkkonummella 28.8.2019

Kirkkonummisaliin oli kokoontunut lähes 40-henkinen joukko Kirkkonummen vesistä kiinnostuneita ihmisiä. Tilaisuuden avasivat Rakennus- ja ympäristölautakunnan pj. Saara Huhmarniemi ja ympäristöpäällikkö Sari Soini. Uusin vesien tilan arviointi julkaistiin juuri edellisenä päivänä ja sen mukaan kunnan pintavesien tila vaihtelee huonosta hyvään. Vesistökohtaisiin tietoihin voi käydä tutustumassa tarkemmin osoitteessa paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta.

Illan aikana paikalliset vesiensuojelun toimijat kertoivat kuulumisia ja kokemuksia vesiensuojelutoimista vesiensuojeluyhdistyksissä. Maarit Haavikko-Sjöstrand Tampajan - Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksestä kertoi käytännön vinkkejä vesiensuojeluyhdistyksen perustamiseen ja toimintaan. Ismo Somero ja Katriina Järvenpää Pro Morsfjärden ry:stä esittelivät yhdistystä ja kertoivat 2004-2014 kestäneestä kunnostushankkeesta.

Veikkolan vesistöhankkeesta sekä Siuntionjoki 2030 -hankkeesta kertoi Katja Pellikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Hän kertoi myös alustavia tuloksia vesien karttakyselystä, jossa kuka tahansa voi kertoa vesienhoidon suunnittelun tueksi omia kokemuksiaan ja havaintojaan kunnan vesistä. Näistä voi tarkemmin käydä lukemassa osoitteessa luvy.fi, jossa myös karttakysely on auki 30.8. sakka.

Tiina Ahokas Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoi siitä, miten kunnostushanke suunnitellaan ja rahoitetaan. Vesistökunnostusten rahoituksesta viesti oli selkeä; rahaa on jaossa. ELY:stä saa opastusta hakemusten laatimiseen ja kunnostusten suunnitteluun. Kannattaa siis olla heti alussa yhteydessä heihin. Myös vuosittain jaettavista kunnan ympäristönsuojelu- ja talkooavustuksista on tuettu vesistökunnostukseen liittyviä hankkeita.

Kirkkonummen pienvesiselvityksen 2018 tuloksia kertoi Aki Janatuinen Silvestris luontoselvitys Oy:stä. Selvitystä ennen tietoja kunnan alueen pienvesien nykytilasta ja eliölajistosta oli melko niukasti. Selvityksessä käytiin läpi 86 pienvesikohdetta eli uomia, lampia ja lähteitä sekä näihin liittyviä lajistollisesti arvokkaita ranta-alueita ja siinä havaittiin muun muassa yksi silmälläpidettävä ja 14 alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaista sammallajia ja 24 kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusestettä uomissa. Ensisijaisimpia kunnostuskohteita olivat selvityksen mukaan alimmat uoman täysin sulkevat padot, joiden yläpuolelle jää laajoja vaelluskaloille sopivia alueita. Koko raportti on luettavissa ympäristön tilan seuranta -sivulla Kirkkonummen kotisivuilla.

Keskustelu kävi vilkkaana illan aikana. Jatkotoiveena yleisöstä toivottiin vastaavaa iltaa järjestettäväksi jatkossakin ja mahdollisuutta jakaa kokemuksia muiden paikallisten vesiensuojelutoimijoiden kanssa.

Ilta oli suunnattu Kirkkonummen vesien tilasta, vesistökunnostuksesta ja sen rahoituksesta kiinnostuneille ja sen oli järjestänyt kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.  Vastaavia tilaisuuksia kirkkonummelaisten vesien puhtauden puolesta toimivien yhteisöjen kesken on järjestetty aiemmin jo ainakin kuusi kertaa vuosina 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2017. Tilaisuuden esitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa kirkkonummi.fi >asuminen ja ympäristö>ympäristönsuojelu>ajankohtaista.

Vesi-ilta 28.8.2019