Veikkolan koulun omat sivut

Ajankohtaista

Veikkolan koulun rakennuksen asiat

Koulujen työ- ja loma-ajat

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Syyslukukausi 11.8.2020 - 18.12.2020

Syysloma 12.-18.10.2020
Joululoma 21.12.2020–6.1.2021

Kevätlukukausi 7.1.2021–5.6.2021

Hiihtoloma 22.-28.2.2021

JAKSO I 11.8. - 9.10.

JAKSO II 12.10. - 18.12.

JAKSO III 7.1. - 19.3.

JAKSO IV 22.3. - 4.6.

Kasvion keruuohjeita kesää varten

Ohje kasviosta

Huom! Jotta näet Ohje kasviosta - esityksen videot, valitse diaesitys.

Ohje kasvien ja jäkälien keräämisestä

Ohje metsäkasveista
 
  

Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedotteesta löydät  ajankohtaisten tapahtumien lisäksi koulumme yhteystiedot ja linkit koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sekä ohjaussuunnitelmaan.

Suunnitelmat ja tiedotteet

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Koulun päihdehuoltosuunnitelma

Kodin ja koulun yhteistyö

Lue lisää kodin ja koulun yhteistyöstä lukuvuositiedotteestamme. Veikkolassa toimii myös aktiivinen Veikkolan koti- ja kouluyhdistys.

HANKKEITA:

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma

OPOJEN JAKAMAA MATERIAALIA

OPOT

Hilppa Konttori

Lasse Nieminen

TET

TET YLEISET OHJEET

TET-SOPIMUS

TET-TODISTUS

VALINNAISET

VALINNAISTEN KURSSIKUVAUKSET 2020-2021

YHTEISHAKU

YHTEISHAKU 2021

Huoltajatiedote 2021