Veikkolan järvipilotti – hankkeen esittelytilaisuus kiinnosti

30.08.2018 15:35

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta järjesti yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) sekä paikallisten toimijoiden kanssa Veikkolan vesistöhankkeen esittelytilaisuuden ke 29.8. Eerikinkartanossa. Tilaisuuteen osallistui noin 40 aiheesta kiinnostunutta.

Tilaisuuden avasi kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi ja totesi, että erityisesti Veikkolassa on ilahduttavan paljon aktiivisia ihmisiä ja vesien tilaan liittyvät asiat kiinnostavat monia kuntalaisia.

Tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl LUVY:stä valotti yleisesti vesien tilaan vaikuttavista asioista ja kertoi, että suurin osa Kirkkonummen järvistä on luontaisestikin reheviä. Suomen 26 ekologiselta tilaltaan 4 huonoa sijaitsee Kirkkonummella (Lisäksi 1 puoliksi). Veikkolan järvet toimivat pilottina muidenkin järvien kunnostamiselle.

Veikkolan vesistöhankkeen puheenjohtaja Jens Gellin kertoi, että nyt on kyse määrätietoisesta ja pitkäkestoisesta kunnostustyöstä. Tavoitteena on määrätietoinen työ Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava kokonaisuus, minkä vuoksi kunnostuksella on onnistumisen edellytykset.

Tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl LUVY:stä kertoi Veikkolan järvipilotin sisällöstä: nykytila ja kunnostuksen vaihtoehdot. Anne totesi esityksessään mm., että Kalljärven tila on huono, mutta vedenlaatu on parantunut viime vuosina. Veikkolan järvien ravinteet ovat jo laskeneet sellaiselle tasolle, jotka ovat melko tyypillisiä tämän tyyppisille reheville eteläsuomalaisille järville. Kalljärven ulkoinen kuormitus on laskenut, mutta sisäinen kuormitus on edelleen suurta. Ulkoista kuormitusta voidaan edelleen vähentää, mutta sisäiseen kuormitukseen on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tilaisuudessa pitivät kommenttipuheenvuorot Jens Gellin, Eeva Nuotio Espoon kaupungilta, Marjokaisa Piironen KIRVES ry:ltä ja Jonna Collan Osakaskunta Veikkolan Vedestä. Jens Gellin kertoi vesi- ja viemärilaitoksen tilannekatsauksen, Eeva Nuotio kertoi Espoon kaupungin vesiensuojelun toimenpideohjelmasta ja esitti mm. yhteistyötä Loojärven kunnostuksessa, Marjokaisa Piiroinen kertoi yhdistyksen syntymisen taustoista ja tehdystä kunnostustyöstä sekä kutsui kaikki osallistumaan kunnostustyöhön ja yhdistyksen tapahtumiin (lisätietoa yhdistyksen sivuilla) ja Jonna Collan kertoi osakaskunnan tavoitteena olevan järvien kunnon parantaminen ja yhteisten vesistöalueiden virkistyskäytön lisääminen ja toivoi, että löydetään konkreettiset parantamistoimenpiteet.

Esitykset

Lisätietoja:

Sari Soini ympäristöpäällikkö, Kirkkonummen kunta, puh 040 1269 678, sari.soini (at)kirkkonummi.fi
Anne Liljendahl, tutkimuspäällikkö, LUVY, puh 045 7750 7730, anne.liljendahl(at)vesiensuojelu.fi

Veikkolan vesistöhanke infotilaisuus 29.8.2018