Vedenjakelukatkos Rinnetiellä Veikkolassa 29.5.

29.05.2018 14:10

Kategoria: Vesihuolto

Vedenjakelu on keskeytynyt Rinnetiellä Veikkolassa 29.5.2018 klo 14.00. Vesijohto on rikkoutunut louhintatyön yhteydessä. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Korjaustöiden aiheuttamat virtaamavaihtelut saattavat sekoittaa vettä myös muualla Veikkolan alueella vesijohtoverkostossa ja tämän johdosta käyttövedessä voi esiintyä sameutta tai sakkaisuutta. Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä kunnes sameus tai sakka poistuu.

Pahoittelemme häiriöitä!

Vesihuolto