Väylävirasto: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

28.06.2019 10:43

Kategoria: Kuulutukset

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi.

Nokantie, Luoman seisake - tasoristeys on yksityistien (Luomankuja) tasoristeys, joka sijaitsee Helsinki – Karjaa -rataosalla.  Tasoristeys esitetään ratasuunnitelmassa suljettavaksi ajoneuvoliikenteeltä tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeyksen käyttö sallittaisiin kuitenkin maataloustoiminnan harjoittamiseksi, jalankululle ja pyöräilylle sekä pelastusajoneuvoille. 

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla kunnantalolla (Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi) ja Masalan kirjastossa 64 päivää 1.7.2019 - 2.9.2019 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi, ennen nähtävänä oloajan päättymistä. (ratalaki 22 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa aluepäällikkö Erkki Mäkelä puh. +358 29 534 3822, erkki.makela@vayla.fi. 

Kirkkonummella 19.6.2019 

suunnittelupäällikkö