Väylävirasto, ilmoitus kuulutuksesta: Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

28.05.2021 16:41

Kategoria: Kuulutukset

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta
Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma, Kirkkonummi 

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) päätöksen ja sen perusteena olevien asiakirjojen nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen (yhdessä tai useammassa) alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §) 

Kuulutus on nähtävillä 28.5.-5.7.2021 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. 

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi.