Vastaa työikäisille tarkoitettuun kyselyyn ja voit voittaa viiden kerran uimakortin Kirkkonummen uimahallille!

27.09.2021 08:00

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut Vapaa-aika

Kirkkonummella toteutetaan YAMK -opinnäytetyönä kysely työikäisille, jotka käyttävät Kirkkonummen alueen liikuntapalveluita. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää Kirkkonummen kunnan työikäisille suunnattuja liikuntapalveluita työikäisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Kyselyssä selvitetään mitkä motivaatiotekijät ja millaiset liikuntapalvelut motivoivat työikäisiä liikkumaan.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa ja sen toteuttaa Susanna Malmström, joka opiskelee Terveyden edistämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Kyselyssä kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa kyselyaineiston käsittelyvaiheessa eikä myöskään lopullisessa opinnäytetyön raportissa. Kerätty aineisto hävitetään asianmukaisesti sen jälkeen, kun opinnäytetyö on valmistunut.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 5 – 10 minuuttia. Kyselyyn voit vastata suomeksi tai ruotsiksi ajalla 27.9. – 10.10.2021.

Vastaamisen jälkeen voit osallistua arvontaan ja voittaa viiden kerran uimakortin (arvo 34 euroa) Kirkkonummen uimahallille! Uimakortin arvoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Kyselyyn voit osallistua alla olevista linkeistä.

Kysely suomeksi: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/31497/lomake.html

Lisätietoa aiheesta voit kysellä sähköpostitse:

Susanna Malmström, fysioterapeutti, terveyden edistäminen (YAMK) opiskelija.

susanna.malmstrom@metropolia.fi

Asiakkaat vesijumpassa