Varsinais-Suomen Ely-keskus: Pikkalanlahden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen, tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä

09.03.2018 11:19

Kategoria: Kuulutukset

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 7.3.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija:           Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta

Asia:              Pikkalanlahden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

                                           

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen Ely-keskusten nettisivuilla sekä Siuntion ja Kirkkonummen kuntien ilmoitustauluilla.

 

Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 13.4.2018. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitelmapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

 

Helsingissä 7.3.2018

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto

Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 3963322