Varhaiskasvatus opettaja (kieli- ja kulttuuri), Kirkkonummen kunta, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala, Päivähoito, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

08.01.2019 12:59

Kategoria: Kuulutukset

Haluamme kehittää Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta. Jokaiselle lapselle, joiden äidinkieli ei ole suomi,  tulee taata toimiva monikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat oppimiseen ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on n. 300 lasta, joiden kotona puhutaan suomen lisäksi jotakin muuta kieltä. Eniten monikielisiä lapsia on keskustan alueen päiväkodeissa.

Oletko juuri sinä halukas tulemaan joukkoomme suomi toisena kielenä varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi vahvistamaan kasvattajiemme kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen osaamista? Haemme kahta varhaiskasvatuksen opettajaa, joiden työ kohdentuu yksiköihin, joissa on eniten monikielisiä lapsia. Toinen virka alkaa heti ja toinen 1.3.2019.

Kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on mm. ohjata ryhmän kasvattajia suomi toisena kielenä opettamisessa ja opetusta tukevien pedagogisten ratkaisujen löytämisessä sekä oppimisympäristön kehittämisessä kieli- ja kulttuuritietoiseksi. Lisäksi hän on mukana ryhmän pedagogisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja pedagogiikan arvioinnissa toisen kielen oppimisen osalta.

Kelpoisuus virkaan määräytyy varhaiskasvatuslain (540/2018 § 26) mukaan. Lisäksi edellytämme erillisiä opintoja (15 op) monikulttuurisuudesta, kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta tai suomi toisena kielenä opetuksesta sekä työkokemusta.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).


Hakemukset toimitetaan 24.1.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi. Työavain 210672


Erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman, puh. 050 577 4991

Päiväkodinjohtaja Nina Hemmilä, puh. 050 588 0662


Työ alkaa: 1.2.2019


Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.


Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.