Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on monelle lapselle iso asia. Lapsi vaihtaa yleensä ryhmää, jolloin varhaiskasvattajat, kaverit ja mahdollisesti myös tilat vaihtuvat. Lapsen asema ryhmän vanhimpana muuttuu ja hänen uusi ryhmänsä muodostuu saman ikäisistä lapsista. Oman paikan etsiminen ryhmässä voi viedä aikaa ja tuleva koulun alku voi jännittää. Ei hätää, sillä näihin asioihin valmistaudutaan hyvissä ajoin.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja toimintatavat esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ovat yhteneväiset ohjaavien asiakirjojen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Huoltajien kanssa käydään tiedonsiirtopalaverit varhaiskasvatuksesta esiopetukseen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Tiedonsiirron tarkoituksena on tukea lapsen joustavaa siirtymistä asteelta toiselle.

Esiopetuksesta kouluun

Tulevaan koulun aloitukseen valmistaudutaan suunnittelemalla esiopetusvuoden syksyllä yhdessä esiopetuksen ja alkuopetuksen kanssa yhteistyön vuosikello. Yhteistyötapaamiset pitävät sisällään ainakin neljä tapaamista esiopetusryhmien ja alkuopetuksen luokkien lasten, kasvattajien ja opettajien kesken lukuvuoden teeman mukaisesti. Tapaamisia järjestetään sekä päiväkodissa, koulussa että lähiympäristössä, jolloin lapset ja opettajat tutustuvat toisiinsa sekä erilaisiin oppimisympäristöihin ja työskentelytapoihin.

Esiopetukseen tulee aina ilmoittautua, mikä tarkoittaa esiopetuspaikan hakemista sähköisellä hakemuksella.