Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on vaihtoehtona myös yksityinen ryhmäperhepäiväkoti.

Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa, asukaspuistoissa sekä mahdollisuus päiväkodeissa tilapäiseen hoitoon.