Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Kirkkonummen varhaiskasvatusta kehitetään kohti yhteistä visiota: 

"Iloiten ja oppien, rohkeasti kohti kestävää elämäntapaa - tillsammans".