Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ajankohtaiset koronatiedotteet

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1–10 noudatetaan normaalilainsäädäntöä ja järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Toiminnassa noudatetaan Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohjeistuksia. Varhaiskasvatuksen tai kouluun ei saa tulla, jos on sairastumiseen viittavia oireita.

Oppilaat saavat halutessaan käyttöönsä kertakäyttömaskeja omalta koulultaan. Halutessaan oppilaat saavat käyttää myös omia maskeja.

Toinen aste

Kirkkonummen lukioissa opetus järjestetään lähiopetuksena.

Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut

Suomenkieliset koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut tarjoavat tarvittaessa neuvontaa oppilaille ja heidän huoltajilleen. Opiskelijahuollon työntekijät tavoitat puhelimella, sähköpostiviestillä tai Wilma-viestillä. On myös mahdollista soittaa ja kysyä neuvoa nimettömästi, jolloin ei synny asiakkuutta. Yhteyttä voi ottaa, jos lapsi tai nuori reagoi voimakkaasti esim. on levoton, pelokas tai hänellä on univaikeuksia.

Koulukuraattorit

Koulupsykologit

Sairaan lapsen neuvonnasta vastaa kouluterveydenhuolto.

Jos huoltajana mietit, miten Korona-viruksesta ja sen aiheuttamista tunteista voi keskustella lapsen kanssa, neuvoa saa seuravasta linkistä:
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/