Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 3.10-16.10.2022 (vastausaikaa jatkettu 23.10 saakka)

13.10.2022 09:00

Kategoria: Varhaiskasvatus

Hyvät huoltajat!

Kutsumme Teidät osallistumaan Kirkkonummen kunnan ja alueen yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuspalveluja koskevaan asiakaskyselyyn.

Haluamme kehittää Kirkkonummen alueen varhaiskasvatusta yhteistyössä Teidän kanssanne. Kysely on suunnattu kaikille kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja käyttäville asiakasperheille: päiväkodit, perhepäivähoito, asukaspuistotoiminta. Kyselyyn voi vastata suomen- ja ruotsin kielellä.

Teiltä saadun palautteen perusteella arvioimme, miten varhaiskasvatuspalvelut vastaavat odotuksianne sekä lapsen ja perheiden tarpeita. Tavoitteenamme on tuottaa entistä laadukkaampia varhaiskasvatuspalveluja.

Kysely on avoinna ajalla 3.10 – 16.10.2022. (vastausaikaa jatkettu 23.10 saakka)

Toivomme, että mahdollisimman moni huoltaja vastaisi kyselyymme, jotta saisimme kattavan aineiston varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen tueksi.

Vastaa asiakaskyselyyn: https://response.questback.com/kirkkonummenkunta/11a4thao4n

Kiitos osallistumisesta!

Lapset maalaavat vesiväreillä