Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 23.10 – 6.11.2018

23.10.2018 06:00

Kategoria: Lapset Varhaiskasvatus

Hyvät vanhemmat/huoltajat!

Kutsumme Teidät osallistumaan Kirkkonummen kunnan ja alueen yksityisten palvelun tuottajien varhaiskasvatuspalveluja koskevaan asiakastyytyväisyyskyselyyn.
 

Haluamme kehittää Kirkkonummen alueen varhaiskasvatusta yhteistyössä Teidän kanssanne. Kysely on suunnattu kaikille kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja käyttäville asiakasperheille: päiväkodit, perhepäivähoito, kerhotoiminta, asukaspuistotoiminta. Kyselyyn voi vastata suomen ja ruotsin kielillä.

Teiltä saadun palautteen perusteella arvioimme, miten varhaiskasvatuspalvelut vastaavat odotuksianne sekä lapsen ja perheiden tarpeita. Tavoitteenamme on tuottaa entistä laadukkaampia varhaiskasvatuspalveluja.

Kysely on avoinna ajalla 23.10 – 6.11.2018

Toivomme, että mahdollisimman moni vanhempi/huoltaja vastaisi kyselyymme, jotta saisimme kattavan aineiston varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen tueksi.

Vastaa asiakaskyselyyn


Kiitos osallistumisesta!

 

Kolmipyörä