Vapautus vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Toimintaohjeet

Vapautusta haetaan Lupapiste-palvelussa.

Pakolliset liitteet Lupapisteen vapautushakemukseen (kts. tarkemmat ohjeet alla olevasta linkistä):


Vapautushakemus vesijohtoon liittymisestä:

- Alle vuoden vanha tutkimustodistus käytettävän talousveden laadusta. Tarkemmat ohjeet Espoon seudun ympäristöterveydestä:  http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Ymparistoterveydenhuolto

 

Vapautushakemus jätevesiviemäriin liittymisestä:

- Asemapiirros, josta on käytävä ilmi jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien imeytys/ purkupaikat. Etäisyydet talousvesikaivoihin, vesistöihin ja rajalle tai tielle voi esittää piirroksessa tai kirjallisessa suunnitelmassa.

- Selvitys jätevesijärjestelmästä (VNa 157/2017 5 § mukainen, mallipohja esimerkiksi ymparisto.fi -sivuilta) sisältäen tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoito- ja huoltotoimenpiteistä.Hulevesivapautushakemus:

- Asemapiirros, jossa on esitetty hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen/imeyttäminen

- Naapurikuuleminen. Naapurikuulemisen voi suorittaa myös Lupapiste.fi -palvelussa (Lupapisteen ohje). Tällöin sinun tulee tietää naapurisi sähköpostiosoite sekä tieto, onko hän rekisteröitynyt Lupapiste -palveluun.

 

HUOM! Hakemuksen allekirjoittavat kiinteistön kaikki omistajat tai haltijat tai näiden valtuuttama henkilö. Jälkimmäisessä tapauksessa valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Ohje Lupapiste-hakemuksen jättämiseksi

 

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt
Vesihuolto
huolto / vesihuolto