Vanhempainyhdistykset

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vanhemmilla on mahdollisuus monipuoliseen yhteistyöhön, kasvattajien, muiden asiantuntijoiden sekä vanhempien kesken.  Verkottuminen ja vertaistuki toisten vanhempien kanssa on hyvä keino saada tukea ja peilauspintaa omille ajatuksille ja toimille oman lapsen kanssa.

Osallistu ja vaikuta vanhempainyhdistyksen kautta 

Vanhempain yhdistyksessä voi tutustua uusiin ihmisiin, vaikuttaa päiväkodin toimintaan ja tuoda esille lasten ja perheiden näkökulmia. Useassa päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, joka tarjoaa kanavan yhteistyöhön ja toimintaan yhdessä perheiden ja päiväkodin henkilöstön kesken. Vanhempainyhdistys voi toimia myös vaikuttamisen kanavana esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittämisessä.

Osallistuminen vanhempainyhdistyksen luo hyvän perustan myöhemmin koulun puolella jatkuvaan vanhempaintoimintaan ja yhteistyöhön yleisemminkin. Kun yhteistyö ja yhdessä vaikuttaminen mukavissa ja haastavissakin asioissa on aloitettu ja opittu, yhteistyötä on helppoa jatkaa kodin ja koulun yhteistyön parissa.

Löydät vanhempainyhdistyksen yhteystiedot niiden päiväkotien sivuilta, joissa sellainen toimii tai kysymällä päiväkodin johtajalta.

Jos olet kiinnostunut käynnistämään vanhempainyhdistystoimintaa ohjaa valtakunnallinen vanhempainliitto vanhempainyhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa.