Vammaispalvelut

Kirkkonummen vammaispalvelut.

Vammaispalvelun sosiaalityö palvelee henkilöitä, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja, tai omaishoidon tukea.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelut järjestää palveluja ja tukitoimia, jotka auttavat vammaista henkilöä selviytymään arjessa. Osa palveluista on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä, ja osa harkinnanvaraisia tukitoimia. Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Vammaispalvelujen työntekijä selvittää palvelutarpeen kanssasi.

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelujen aluejako:

Eteläinen alue sekä muualla kuin Kirkkonummella asuvat asiakkaat A-N

Keskustan alue sekä muualla kuin Kirkkonummella asuvat asiakkaat O-U

Pohjoinen alue ja kaikki ruotsinkieliset sekä muualla kuin Kirkkonummella asuvat asiakkaat V-Ö

Vammaiset
Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät

Kirkkonummen kunnantalo

Ervastintie 2


Puhelinaika

Ma, to klo 10:00 - 11:00

Puh. 09-29671