Vammaisneuvosto

Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on myös tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä Kirkkonummen kunnan alueella, antaa lausuntoja vammaisia koskevista asioista sekä edistää Kirkkonummen kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

Jäsen Varajäsen

Janne Ruuhela,

Espoon Mielenterveysyhdistys ry

Terttu Lehtinen,

Kirkkonummen Seudun Parkinson kerho

Tarja Jokela,

Espoon Seudun Näkövammaiset ry

Sirkku Liimatainen,

Kirkkonummen Seudun Tules ry

Irma Joutsenvuo,

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Kirkkonummen paikallisosasto

Aarre Paljakka,

Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry

Eira Palenius,

Kehitysvammaisten tuki ry

Maritta Taskinen,

Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry

Pekka Korhonen,

Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys ry

Päivi Parviainen,

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Tomi Kinnunen,

Kirkkonummen Seudun Invalidit ry

Linnéa Mynttinen,

Svenska hörselskadade in västnyland rf

Maj-Lis Jusslin,

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Risto Konttinen,

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry


Perusturvalautakunnan edustaja: Tuula Sjölund

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen edustaja: Päivi Sorvari (varalla Oona Perälä)

Kuntatekniikan toimialan edustaja:

Perusturvan toimialan edustaja, neuvoston sihteeri: Marika Kinnunen