Vammaisneuvosto

Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on myös tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä Kirkkonummen kunnan alueella, antaa lausuntoja vammaisia koskevista asioista sekä edistää Kirkkonummen kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Toimikausi 2021-2023

Jäsen Varajäsen

Tarja Jokela
Espoon Seudun Näkövammaiset

Pirjo Andersson
Espoon Seudun Näkövammaiset

Pekka Fredriksson
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry

Sune Främling
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry

Christina Rolin
Hörselföreningen I Västnyland rf

Inger Karlsson
Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry

Eira Palenius
Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry

Tarja Piili
Kirkkonummen Reuma-Tules ry

Seija Narinen
Kirkkonummen Reuma-Tules ry

Tuulikki Myllymäki
Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys

Anne Kylä-Liuhala
Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys

Hannele Rauhanen
Kirkkonummen seudun Invalidit ry

Tomi Kinnunen
Kirkkonummen seudun Invalidit ry

Hellevi Varpio
Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Rita Nurminen
Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Tarja Piili
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys

Pirkko-Liisa Iivari
Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys

Helena Paimela
Uudenmaan AVH-yhdistys ry

Jussi Ala-Risku
Uudenmaan AVH-yhdistys ry

Juha-Matti Koskinen
UUMU ry Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys

Riitta Pyörre
UUMU ry Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys


Perusturvalautakunnan edustaja: Juha Oksanen

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen edustaja: Päivi Sorvari (varalla Oona Weckman)

Kuntatekniikan toimialan edustaja: Timo Barman

Perusturvan toimialan edustaja, neuvoston sihteeri: Marika Kinnunen

Edustajien yhteystiedot: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Linkki Kirkkonummen vammaisneuvoston omille sivuille