Valtioneuvoston tarkennus: Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

20.03.2020 15:58

Kategoria: Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Lapset

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1-3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020. 

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan Wilman kautta koulun rehtorille viimeistään sunnuntaina 22.3.2020 klo 12:00 mennessä osallistuvatko lapset vuosiluokilla 1-3 lähiopetukseen 23.3.2020 alkaen. Tarvitsemme tiedon koulukuljetusten ja -ruokailun järjestämiseksi.

Kiitos avustanne!

kirkkonummen majakka