Valinnanvapaus

Terveydenhuoltolain 47. ja 48. pykälien mukaisesti henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan kunnan, terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman palvelujen saamiseksi.

Kun henkilö haluaa vaihtaa perusterveydenhuollostaan vastaavaa kuntaa, valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Tässä tilanteessa, vaihtuu myös suun terveydenhuolto, neuvola-, kuntoutus-, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä lyhytaikainen laitoshoito uuteen terveyskeskukseen, mutta ei koulu- ja opiskeluterveydenhuolto eikä pitkäaikainen laitoshoito. Myös kotisairaanhoito määräytyy asuinpaikan mukaan.

Henkilö voi vaihtaa terveysasemaa myös kunnan sisällä. Myös tästä on tehtävä kirjallinen pyyntö. Kun henkilö valitsee uuden terveysaseman, vaihtuu myös suun terveydenhuolto ja neuvolapalvelut uudelle terveysasemalle, mutta ei koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eikä kunnan sisäinen pitkäaikainen laitoshoito. Kotisairaanhoito määräytyy asuinpaikan mukaan. Lisäksi henkilö voi tehdä selvityspyynnön uuden omalääkärin nimeämiseksi.

Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen kuntaan, terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Myös tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Kirkkonummen kunnan ilmoituslomakkeet löytyvät kunnan sähköisistä palveluista: www.kirkkonummi.fi/sahkoinen-asiointi. Lomakkeita saa myös Kirkkonummen terveysasemien potilastoimistoista.